Konkursy ofert

znak sprawy: FPKW.d.16.2015
status: postępowanie rozstrzygnięte

Nieograniczony konkurs ofert
na obsługę gastronomiczną st. Jeżów
na zasadzie wyłączności

Zarząd Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych z siedzibą przy ul. Dworcowej 37, 95-063 Rogów, zarządca zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała ogłasza nieograniczony konkurs ofert na obsługę gastronomiczną st. Jeżów na zasadzie wyłączności.

  • Opis Przedmiotu Zamówienia i pozostałe informacje: LINK
  • Wzór Umowy: LINK
  • Termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „OBSŁUGA STACJI JEŻÓW” do dnia 31.03.2015 do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego lub e-mailowo, na adres biuro@kolejrogowska.pl do dnia 31.03.2015 r. do godz. 24:00.
  • Rozstrzygnięcie: Otwarcie ofert i wyłonienie wykonawcy nastąpi do dnia 06.04.2015 r. Zamawiający poinformuje o swojej decyzji na stronie www.kolejrogowska.pl
  • Osoba do kontaktów z Oferentami: Edward Kłoda, Kierownik Kolei, tel. 46 874 80 23.

Ogłoszenie wyniku nieograniczonego konkursu ofert
na obsługę gastronomiczną st. Jeżów
na zasadzie wyłączności

Zarząd Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych z siedzibą przy ul. Dworcowej 37, 95-063 Rogów, zarządca zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała w ramach rozpatrywania ofert złożonych w ramach nieograniczonego konkursu ofert na obsługę gastronomiczną st. Jeżów na zasadzie wyłączności (znak sprawy FPKW.d.16.2015) wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez panią Beatę Kazimierczak z Jeżowa.

Przedmiotowa oferta charakteryzowała się najkorzystniejszą ceną, została złożona w terminie oraz wypełniła wymogi przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.

  • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu: LINK