Fxh 4080

Obsługa pociągu na tle wagonu Fxh 4080. Otwarcie sezonu 2007

Obsługa pociągu na tle wagonu Fxh 4080. Otwarcie sezonu 2007

Historia

Wagon ten został zbudowany przez Zakłady Ostrowieckie w 1928 roku jako zwykły wagon kryty z hamulcem ręcznym. W 1961 r. dokonano jego przebudowy na bagażowy – we wnętrzu wydzielono przedział kierownika pociągu z wejściem na pomost hamulcowy. Wówczas wagon oznaczono serią Fxh oraz numerem inwentarzowym 4080 i skierowano do pracy na kolei Piotrków – Sulejów. Później, podczas jednej z napraw okresowych, w drugim końcu wagonu wydzielono przedział pocztowy z osobnymi drzwiami wejściowymi. Formalnie wówczas wagon powinien otrzymać serię FGxh i nowy numer inwentarzowy z zakresu przewidzianego dla tej serii. Trudno dziś dociec przyczyny, jednak nie dokonano tej zmiany oznaczenia. W 1988 r. wagon został przekazany na kolej Rogowską, jednak wówczas jego przedział pocztowy był już zlikwidowany. Po poprzedniej konfiguracji pozostało jednak kilka śladów, między innymi zaślepione drzwi do przedziału pocztowego.

poczta_logo

W 2005 roku mocno już wówczas sfatygowany wagon został odbudowany, między innymi dzięki wsparciu udzielonemu przez Pocztę Polską. Przywrócono wówczas poprzedni układ wnętrza wagonu. Więcej o przebiegu odbudowy można przeczytać tutaj.

Obecnie wagon jest bardzo często włączany w skład naszych pociągów. Nie wozimy nim co prawda już poczty, ale i tak wagon bardzo się przydaje do przewozu wszystkich rzeczy niezbędnych do zorganizowania w Jeżowie ogniska. Nierzadko w jego wnętrzu goszczą rowery przewożone przez naszych podróżnych (nic to nie kosztuje).

Wagon służy też jako jeżdżący sklepik z pamiątkami. Można w nim nadać okolicznościową pocztówkę która zostanie opatrzona kolejkowym stemplem.

Budowa

Wnętrze wagonu podzielono na trzy przedziały. Pierwszy, patrząc od strony pomostu hamulcowego, jest przedział służbowy. Znajduje się w nim miejsce dla kierownika pociągu wraz ze stolikiem, piec służący do ogrzewania, skrzynia na węgiel i 2 dodatkowe miejsca do siedzenia dla obsługi pociągu. Przedział ten połączony jest drzwiami z przedziałem bagażowym, do którego można się też dostać przez odsuwane drzwi boczne.

przedział służbowy

Wnętrze przedziału służbowego. Widoczne drzwi do przedziału bagażowego.

Wnętrze przedziału służbowego. Widoczne drzwi do przedziału bagażowego.

Wnętrze przedziału służbowego. Widoczna koza do ogrzewania wagonu zimą.

Wnętrze przedziału bagażowego. Po prawej stronie skrzynia na utarg.

Wnętrze przedziału bagażowego. Po prawej stronie skrzynia na utarg.

Przedział pocztowy wraz ze stanowiskiem do segregowania korespondencji.

Przedział pocztowy wraz ze stanowiskiem do segregowania korespondencji.

Na końcu wagonu mieści się przedział pocztowy. Ze względu na bezpieczeństwo przewożonych tam niegdyś przesyłek jest on całkowicie oddzielony od pozostałej części wagonu, prowadzą do niego jedynie odrębne drzwi w ścianach bocznych. Wewnątrz przedziału pocztowego znajduje się stanowisko do sortowania listów.

Zimą 2009 roku wagon przeszedł naprawę rewizyjną.

Zimą 2008/09 roku wagon przeszedł naprawę rewizyjną.