CZAS TRWANIA: PAŹDZIERNIK 2007 – OBECNIE

pociag_lyd1

Po kilku latach przerwy wracamy do Krzakobrań! Najbliższe Krzakobranie wystartuje jeszcze w lipcu 2013. O dokładnych terminach poinformujemy na stronie kolejrogowska.pl i naszym profilu FB.

Pomóż w oczyszczaniu linii! Dołącz do nas!

kontakt: wolontariat@kolejrogowska.pl

pociag_lyd1

krzakobranie_09_10

Już na początku 2010 roku ruszyła pierwsza akcja kolejnej edycji Krzakobrania! Bieżąca edycja ma za zadanie zakończenie oczyszczania szlaku. Pierwsza planowana akcja (9-10.01) została odwołana ze względu na intensywne opady śniegu. Do tej pory od dwie akcje:

„Za Głuchowem” (20-21.03) podczas której udało się całkowicie zakończyć wycinkę krzaków na odcinku Głuchów – Rawa.

“Za Rawą” (17-18.04) podczas której wykonano wycinkę na połowie odcinka podjazdu pod Konopnicę, km 35.

pociag_lyd1

krzakobranie_08_09

Podczas edycji 08/09, do tej pory odbyły się 4 akcje wycinkowe:

 1. na stacji w Białej i odcinku Biała-Rokszyce
 2. torowisko na terenie wsi Rokszyce (wycinka nie doszła do skutku ze względu na warunki pogodowe)
 3. wycinka w Rokszycach i okolicach przystanku Podskarbice (tylko 2 z 7 zaplanowanych dni trwały prace na szlaku, plany pokrzyżowały śnieżyce, w pozostałe dni skupiono się na wycince na terenie stacji w Rogowie)
 4. dokończenie wycinki w Rokszycach i oczyszczenie odcinka aż do wiaduktu nad Centralną Magistralą Kolejową.
 5. oczyszczenie odcinka od wiaduktu CMK do przystanku Annosław
 6. wycinka na wschodniej głowicy rozjazdowej stacji Rawa Maz. wraz z usunięciem śmieci zalegających w tym miejscu
 7. przycięcie gałęzi drzew na stacji Rawa Maz.

Podczas tej edycji projektu udało się oczyścić kolejne 8% szlaku. Wycinki zostały przerwane przez poważną awarię podstawowego środka transportu na Krzakobrania – drezyny Wmc009 uniemożliwiającą organizację kolejnych akcji. W czerwcu drezyna została naprawiona,co umożliwiło kontynuację akcji.

pociag_lyd1

krzakobranie_07_08

W ramach edycji 07/08 odbyły się 4 akcje trwające od 2 do 7 dni. Wycinka skupiła się kolejno na następujących miejscach:

 1. odcinek Podskarbice-Regnów
 2. tory wjazdowe stację Rawa Mazowiecka od strony Rogowa i od strony Białej
 3. przystanek Regnów
 4. odcinek Rogów-Głuchów (wycinka odbijających krzaków)

Najdłużej trwała akcja Regnów. Oczyszczanie przystanku nie ograniczyło się tylko do wycinania krzewów przy torze ale objęło także przycięcie gałęzi drzew rosnących w obrębie przystanku. Szacujemy że w wyniku wycinek zorganizowanych w ramach edycji 07/08 udało się zwiększyć udział oczyszczonego torowiska z 50% do 60% w skali całej trasy.

pociag_lyd1