Drezyny ręczne

drezyna

Drezyny te w założeniu miały służyć do dowożenia pracowników torowych i drobnych narzędzi na miejsca prac na szlaku. Ich zasięg miał się ograniczać do jednej działki (jedna działka miała ok. 10 km) stąd ich niegdysiejsza duża liczba na każdej kolejce.

Wobec niewątpliwej wygody stosowania drezyn motorowych, liczba drezyn ręcznych zaczęła szybko maleć. Dziś nie są tak popularne jak kiedyś, zaś ich zadanie z codziennych jazd patrolowych zmieniło się na rekreacyjne jazdy dla turystów.

Drezyna stacjonująca w Rogowie zalicza się do typu DF7, zaprojektowanego w 1956 roku.