Wagony odkryte

letniaki

W latach 70. na kolei Żuławskiej i Żnińskiej powstały pierwsze na PKP wagony odkryte przeznaczone dla turystów, tzw. letniaki. Sama idea wagonów przeznaczonych do ruchu wyłącznie w sezonie letnim jest równie stara, co wynalazek kolei, ale na Kolejach Dojazdowych PKP była to swego rodzaju nowość, znak powolnego otwierania się niektórych z kolejek na nowego klienta, jakim są turyści. W późniejszych latach wagony takie budowano także na wielu innych kolejach wąskotorowych PKP.

Wagony te powstawały w wyniku wykonywanej we własnych warsztatach przebudowy z wagonów towarowych. Na kolejach o prześwicie toru 750 mm najczęściej wykorzystywano znormalizowane wagony kryte typu 3Kw i 4 Kw, których znaczne ilości wobec masowego wprowadzania transporterów były już wówczas zbędne. W ramach przebudowy wymieniano drewniane poszycie pudła, w połowie długości wagonu montowano nowe drzwi wejściowe  a we wnętrzu zabudowano nowe drewniane ławki dla podróżnych. Pod ostoją montowano przewód hamulca powietrznego wraz z wężami i wyprowadzonym nad podłogę króćcem z zaworem pełniącym rolę zaworu bezpieczeństwa. W ten sposób umożliwiono kursowanie tych pozbawionych hamulca wagonów w pociągach pasażerskich.

Jeden z dwóch rogowskich letniaków pochodzących z Koronowa.

Jeden z dwóch rogowskich letniaków pochodzących z Lisewa.

W 1997 r. na Rogowską Kolej Dojazdową przybyły dwa wagony odkryte letniaki. Wagony te zostały przebudowane w latach 90.  ze znormalizowanych wagonów krytych typu 3Kw w Lisewie na potrzeby Żuławskiej Kolei Dojazdowej, na której stały się zbędne po jej zamknięciu w 1996 roku. Warto dodać, że na PKP wagony tego typu były błędnie oznaczane serią BTx, gdyż litera B oznaczała wagon pasażerski 2 klasy a litera T wagon towarowy transporter.

Drugi z koronowskich wagonów letnich w trakcie naprawy. 23 czerwca 2007.

Drugi z lisewskich wagonów letnich w trakcie naprawy. 23 czerwca 2007.

Montaż zestawów kołowych wraz z łożyskami. 29 czerwca 2007.

Montaż zestawów kołowych wraz z łożyskami. 29 czerwca 2007.

W 2005 r., już pod zarządem Fundacji, zwiększono liczbę wagonów odkrytych dokonując przebudowy wagonu krytego typu 4Kw w warsztatach w Rogowie. Nowy wagon otrzymał układ wzorowany na rozwiązaniach historycznych, m.in. zastosowano wejścia do wagonu poprzez znajdujące się na jego skrajach odkryte pomosty z bardzo przydającymi się przejściami międzywagonowymi. W wagonie urządzono przedział ustępowy i wnękę na bagaż a w przedziale pasażerskim ławki zabudowano w typowym dla wagonów kolejowych układzie. Wagon ten otrzymał oznaczenie Bxhi 1355.

Wagon przebudowany w Rogowie

Wagon przebudowany w Rogowie