Wagony Cukrowni Kruszwica

Typowy niegdyś widok jesiennych pól na Kujawach – wypełniony burakami cukrowymi pociąg zmierza do Cukrowni Kruszwica, tutaj z lokomotywą typu Wls150 (seria PKP: Lyd1). Na uwagę zwraca różnorodność typów wagonów.

Typowy niegdyś widok jesiennych pól na Kujawach – wypełniony burakami cukrowymi pociąg zmierza do Cukrowni Kruszwica, tutaj z lokomotywą typu Wls150 (seria PKP: Lyd1). Na uwagę zwraca różnorodność typów wagonów.

Kolej cukrowni Kruszwica miała w okresie swojego największego rozwoju ponad tysiąc wagonów. Wśród nich zdarzały się egzemplarze najróżniejszych typów, przysłane do cukrowni w różnych okresach.

Ostatnia kampania cukrownicza z wykorzystaniem kolei wąskotorowej (będącej już wówczas cieniem samej siebie sprzed lat) miała miejsce w 2002 roku.  Niedługo później rozpoczęto rozbiórkę szlaku i cięcie na złom niepotrzebnego już taboru. Niewielką część wagonów udało się ocalić. Zostały one kupione od cukrowni przez członków Fundacji i przywiezione do Rogowa, gdzie zebraliśmy ciekawą kolekcję taboru cukrowniczego.

Jeden z ciekawszych wagonów cukrowni Kruszwica, pierwotnie wyprodukowany dla cukrowni Mątwy w jej warsztatach. W budowie wagonu dużo jest elementów kutych, prawdopodobnie wykonanych w zakładowym warsztacie kowalskim.

Jeden z ciekawszych wagonów cukrowni Kruszwica, pierwotnie wyprodukowany sposobem gospodarczym w cukrowni Mątwy. W budowie wagonu dużo jest elementów kutych, prawdopodobnie wykonanych w zakładowym warsztacie kowalskim.

kreska

Cukrownia Kruszwica wagon nr 333

Wagon numer 333 kolei cukrowni Kruszwica

Wagon do przewozu buraków cukrowych numer 333 kolei cukrowni Kruszwica

Druga Wojna Światowa to dla kujawskich cukrowni czas intensywnej eksploatacji przez okupanta. Budowano nowe linie kolei cukrowniczych, inne przekuwano na szerokość 750 mm aby uzyskać możliwość wymiany taboru między cukrowniami i efektywniejszego go wykorzystania. Poza tym sprowadzano skąd tylko się dało lokomotywy i wagony.

Omawiany wagon reprezentuje powstałą wówczas konstrukcję, od początku przewidzianą do przewozu buraków (Nie jest to zaadaptowana węglarka, jak to najczęściej na kolejach cukrowniczych bywało). Wagon posiada spawaną ostoję oraz szereg nietypowych rozwiązań, wprowadzonych w celu obniżenia praco- i materiałochłonności prowadzonej w warunkach wojennych produkcji. Oglądając go, warto zwrócić uwagę na sprzęg amortyzowany spiralną sprężyną schowaną wewnątrz stalowej rury, nietypowe resory i widły maźnicze oraz duże klapy ułatwiające szybki rozładunek.

dsc_2855

Sprzęg wagonu

Sprzęg wagonu

Fragment podwozia wagonu. Zwraca uwagę nietypowy resor

Fragment podwozia wagonu. Zwraca uwagę nietypowy resor

Latem 2006 roku, w ramach projektu „Lokalna Integracja”, finansowanego przez unijny program „Młodzież”, wagon został poddany naprawie głównej. Wiecej informacji o przebiegu remontu można znaleźć w tym miejscu

Poniżej prezentujemy krótką animację z wagonem w roli głównej zrealizowaną techniką poklatkową przez dwóch kolejkowych wolontariuszy. Na filmie doskonale widoczne są specjalne uchylane boczne klapy służące do rozładunku buraków na terenie cukrowni.

Film wykonano po zakończeniu naprawy głównej w 2006 roku.

do góry