Lokomotywy i wagony motorowe

Pierwszymi lokomotywami na Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała były parowozy HF. Wiadomo, że była wśród nich co najmniej jedna maszyna pięcioosiowa.

W 1954 roku, przy okazji przekuwania kolei na szerokość 750 mm, wszystkie HF zostały zastąpione przez przybyłe z fabryki w Chrzanowie, nowe parowozy serii Px48, które zmonopolizowały obsługę pociągów na kolejce aż do roku 1974.

W tymże roku z Rumunii dotarły pierwsze lokomotywy spalinowe serii Lxd2. Bardzo szybko wyparły one z ruchu parowozy pozostając jedynymi pojazdami trakcyjnymi stacjonującymi w WMD Rogów. Ze względu na duże natężenie ruchu, w 1983 roku na kolejkę przysłano jeszcze cztery lokomotywy tego typu.

Wraz ze spadającymi przewozami, malało także zapotrzebowanie na lokomotywy i kiedy w 2002 roku do Rogowa zawitała Fundacja, udało się uruchomić zaledwie dwie z nich.  Charakter pociągów turystycznych wymagał jednak posiadania również lokomotyw mniejszych, zużywających mniej paliwa i temu zadaniu służą trzy sprowadzone z cukrowni „Dobre” i „Nowy Staw” a pochodzące pierwotnie z PKP lokomotywy serii Lyd1 o mocy 150KM. Manewry zaś najczęściej prowadzi się, również pochodzącą z cukrowni „Dobre”, lokomotywką 2WLs40-940, zwaną potocznie „pszczółką”.

Oprócz nich na kolejkę ściągnięto jeszcze trzy wagony motorowe: MBd1-133, MBxd1-203 i PKS-M1 (samo podwozie), których jednak jak dotąd, ze względu na zakres koniecznych prac, nie uruchomiono.