Wagony ratunkowe

Nierzadkie na wąskim torze  wykolejenia wymagały utrzymania specjalnych służb dyżurujących na wypadek takich właśnie wydarzeń. Służby te dysponowały tzw. wagonami ratunkowymi, czyli specjalnie przystosowanymi dawnymi wagonami towarowymi lub osobowymi wyposażonymi w warsztat, składzik narzędzi torowych i wkolejnic, urządzenia socjalne dla pracowników (np. prycze). W rogowskiej kolekcji znajdują się dwa wagony tego typu.

kreska

S 77586

towos1

Należący do naszych najciekawszych eksponatów wagon tzw. „towos”, czyli wagon towarowy kryty przystosowany do przewozu podróżnych. Wagon ten pochodzi z lat 1910-20 a na Kolej Rogowską przybył w 1952 r. z Kolei Jabłonowskiej. Ponieważ tamtejsza kolej miała szerokość toru 800 mm a w Rogowie wówczas prześwit toru wynosił 600 mm konieczna była przebudowa jego wózków. Należy dodać, że wagon ten fabrycznie został wybudowany z myślą o pracy na torze 600 mm, dlatego wcześniej, gdy przybył na Kolej Jabłonowską, został przystosowany do tamtejszego toru 800 mm.

W Rogowie w latach 1952-1954 wagon ten, jako „towos”  był wykorzystywany w ruchu pasażerskim. Wraz z mającym miejsce w 1954 r. przekuciem Kolei Rogowskiej na tor 750 mm kolejny raz przebudowano jego wózki. W efekcie więc wagon ten w ciągu zaledwie kilku lat pracował na torach o 3 różnych prześwitach, chronologicznie było to: 600, 800, 600 i 750 mm.

Po przekuciu na 750 mm Rogowska Kolej Dojazdowa otrzymała nowe wagony pasażerskie, dlatego naszego „towosa” nie używano już w ruchu pasażerskim, lecz wykorzystywano go w Rogowie jako wagon ratunkowy. W tej roli przetrwał on do dziś.

towos-drzwi

Ciekawą pozostałością z czasów użytkowania tego wagonu, jako "towosa", są zamontowane zamki w suwanych drzwiach - na powyższym zdjęciu widoczna jest uruchamiająca je klamka.

do góry

kreska

S 1352-5

bxhpi1647

Wagon ten w 1986 roku został przebudowany z wagonu typu 1Aw Bxhpi 1647. W ramach przebudowy usunięto oryginalne wyposażenie wnętrza i wstawiono stoły warsztatowe oraz prycze dla obsady pociągu ratunkowego. Wagon obecnie nie jest używany.

do góry