Lyd1-215

Lyd1-215

WLs150-215 wyrusza w podróż do Rogowa. Krośniewice, 4 maja 2007

Jeszcze jako WLs150-215 lokomotywa wyrusza w podróż do Rogowa. Krośniewice, 4 maja 2007

Lokomotywa w trakcie malowania, 23 czerwca 2007

Lokomotywa w trakcie malowania, 23 czerwca 2007

Lokomotywa ta została wyprodukowana dla PKP w 1967 r. (nr fabr. 7637) i została przydzielona do parowozowni w Mławie. Wkrótce, bo w 1971 r., została przekazana na koleje gdańskie, gdzie pełniła służbę w parowozowniach Nowy Dwór Gdański i Lisewo. Na przełomie lat 70. i 80. m.in. obsługiwała kursujący na linii nadmorskiej turystyczny pociąg „Jantar Ekspres”. W 1989 r. została sprzedana cukrowni „Nowy Staw”, gdzie oznaczono ją jako Wls150-215 – nietypowo w przemysłowym oznaczeniu, zamiast numeru fabrycznego, pozostawiono numer inwentarzowy PKP. W cukrowni wykorzystywano ją do pracy manewrowej – rozładunku przyprowadzanych z sieci kolei gdańskiej lokomotywami PKP wagonów wypełnionych burakami cukrowymi. Po zamknięciu w 1996 r. przez PKP kolei gdańskiej lokomotywa ta stała się  zbędna, jednak szczęśliwie w 2000 r. została odkupiona przez Fundację. Wówczas Fundacja jeszcze nie zarządzała żadną koleją wąskotorową, lecz dzięki przychylności miejscowego naczelnika było możliwe jej przechowanie w Krośniewicach. Ostatecznie w maju 2007 r. dotarła do Rogowa. Tu lokomotywa przeszła gruntowną naprawę obejmującą między innymi odtworzenie instalacji elektrycznej, pneumatycznej, paliwowej oraz przegląd układu smarowania przekładni (konieczna była m.in. wymiana pompy olejowej). Wykonana została także renowacja wnętrza, przywrócono historyczną kolorystykę i oznaczenia. Od 2009 r. obsługuje ona pociągi turystyczne i w chwili obecnej jest ona najbardziej sprawną lokomotywą tej serii na naszej kolei.