Archiwum aktualności:

kreska

3-25 marca 2012 – garść aktualności

Przez cały marzec trwały prace przy kilku przedsięwzięciach:

Pracowaliśmy przy projekcie 3Aw, w ramach prac kierowanych przez Grześka F. skompletowano, naprawiono i zamontowano część pneumatyczną układu hamulcowego. Przeprowadzone próby pod nominalnym ciśnieniem roboczym (5 at) wykazały szczelność i poprawność działania instalacji. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc w tych pracach!

Poza hamulcem sprawdzaliśmy jaki typ obecnie produkowanych uszczelek będzie pasował na krawędź otworu okiennego wagonu 3Aw. Wybraliśmy już konkretny profil. Czekamy na ofertę producenta. Uszczelkami zajmuje się Jacek F.F.

Ponadto rozpoczęliśmy naprawę powłok malarskich na poszyciu wagonów Bxhpi (prod. rumuńskiej). Po zimie spore płaty farby zaczęły odpadać. Ponadto pojawiły się ogniska korozji co jest niestety typowym objawem dla tych wagonów. Dla porównania wagony budowy polskiej starsze o 30 lat od wagonów rumuńskich mają blachy poszycia w znacznie lepszym stanie. Prace prowadzi Michał Z.

Prowadziliśmy też prace na „wyższym poziomie”, czyli na dachu tzw. Białego Domku – obiektu noclegowego dla wolontariuszy. Ze względu na zły stan górnej części komina i jego niewystarczającą wysokość przemurowano górną część i wydłużono komin. Prace prowadził Kajetan R.

Poza tym rozpoczęliśmy oczyszczanie odcinka toru nr 9 pod ekspozycje transporterów. W pracach przodują Janusz S. i Marcin C. Pomagało im już wiele osób. Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie w pracach!